GODE ANALYSER SKAPER GRUNNLAG FOR

DIALOG, UTVIKLING OG VEKST

Vi leverer tjenester innen:

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no