KUNDE-/LEIETAKERUNDERSØKELSE MED BENCH FOR EIENDOMSAKTØRER
 

(EIENDOMSINDEKS)

Vi har siden midten av -90- tallet gjennomført årlige kundetilfredshetsmålinger blant leietakerne hos
mange av de tyngste aktørene som eier og/eller forvalter næringseiendom i Norge.

Vi måler per i dag for en rekke eiendomsselskaper og denne massen danner grunnlaget for en benchmark
hvor de ulike aktørene kan måle seg mot bransjesnittet og beste aktør i bransjen på et sett av påstander.

Foruten nytten av å sammenligne seg mot andre relevante aktører mener vi det er viktig å tilby
skreddersøm for å ivareta den enkeltes informasjonsbehov.

Ved analysen i etterkant avdekker vi også hvilke påstander som har størst påvirkning på tilfredsheten.

Målingen er ment som et verktøy for å forbedre interne prosesser. Disse prosessene skal øke
prestasjonene internt og komme kundene til gode - som igjen fører til høyere kundetilfredshet.

Ønsket effekt:

 

  • Øke tilfredshet hos eksisterende kunder

  • Styrke relasjonen til kundene

  • Økt gjenkjøp hos eksisterende kunder

  • Større tilslagsprosent hos nye kunde

  • Unngå tap av nåværende kunder

  • Vi har lang erfaring med å designe og tilrettelegge prosesser knyttet til dette.


Ønsker du å vite mer kan du enten kontakte:

Gunnar Nordli på 90982327/ gn@scandlead.no eller Tina Isnes på 95048613/ ti@scandlead.no

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no