VI MOBILISERER OG DIGITALISERER

MENNESKER, 

KULTURER OG ORGANISASJONER

FOR Å SIKRE BEDRE RESULTATER

FOR VÅRE KUNDER

Annika Dybwad

Annika har mer enn 20 års ledererfaring innen bl.a Schibsted, Orkla og Bonnier i Norge og Asia. Hun har en MBA fra Gothenburg School of economics og er sertifisert coach. Annika har hovedfokus på team- og lederutvikling, endringsledelse og innovasjonsprosesser.

I tillegg til å jobbe med toppledere og ledergrupper i Skandinaviske og globale virksomheter kjenner Annika også offentlig og privat sektor gjennom sine ulike styreverv, blant annet som styremedlem i Norsk Filminstitutt. Hun har et helhetlig syn på virksomheten og ser sammenhenger mellom å skape resultater/effektivitet og legge til rette for et lærende tverrfaglig arbeidsmiljø.

I tillegg handler mye om kommunikasjon – det å være bevisst på hva slags effekt det man (ikke) sier og gjør har på motivasjon og produktivitet.

annika.dybwad@scandlead.no
+47 95 03 65 45

Brita A. Stene

Brita er organisasjonspsykolog og er en ettertraktet rådgiver og fasilitator som følge av hennes tydelighet, energi, humor og dokumenterte resultat på lederutvikling og organisasjonsprosesser. Brita brenner for at organisasjoner skal nå sine mål – og ingenting er bedre enn om målene også har et bærekraftig perspektiv. Endrings- og omstillingsprosesser og leder- & ledergruppeutvikling er det Brita jobber mest med.

bs@scandlead.no
+47 90 20 99 98

Richard Taylor

Richard er organisasjonspsykolog med en MBA, med erfaring fra mange forskjellige lederroller. Han har sittet i toppledergruppen for globale selskap i 11 år, og hatt konsernansvar, til forskjellige tider, for HR, Markedsføring, Kvalitet, IT, Miljø, Nøkkelkunder, Innovasjon, og US markedet. Richard begynte med sosialarbeid og terapi i 10 år før han ble bedriftsrådgiver i 10 år, og ledet praksisområder innen forandringsledelse, energiindustrien og bærekraftig utvikling. Etter 11 år som konserndirektør er han nå tilbake som konsulent. Prosjekter over de siste 3 årene inkluderer integrasjon og omstilling, strategi- og forretningsutvikling og gjennomføring,
organisasjonsundersøkelser, teamutvikling og coaching i både offentlig og privat sektor. Richard støtter sosialt entreprenørskap gjennom forskjellige styreverv.

richard.taylor@scandlead.no
+47 97 08 06 32

Gunnar Nordli

Gunnar er økonom og har vært med i Scandinavian Leadership siden -95. Han har bred erfaring som rådgiver både på strategisk og operativt nivå og kan vise til lange kunderelasjoner. Gunnar er dyktig til å lese organisasjoner og har særlig kompetanse innen utvikling, gjennomføring og oppfølging av måleverktøy rettet mot organisasjonsutvikling. Gunnar er en god formidler og er godt likt med sin trygge, fleksible og løsningsorienterte væremåte.


gn@scandlead.no
+47 90 98 23 27

Tina Isnes

Tina er sivilmarkedsfører og har vært i Scandinavian Leadership siden -02. Hun er en fleksibel prosjektleder og har bred erfaring innen utvikling, gjennomføring og rådgivning i forbindelse organisasjonsmålinger. Tina har lang erfaring med å fasilitere prosesser og trives best i samspill med kunder. Tina er en blid og omgjengelig person.​

ti@scandlead.no
+47 95 04 86 13

Einar Schwenke

Einar er en godt erfaren konsulent som har lang erfaring med å få folk med på endringsprosesser og til å drive endringsprosesser i egne team og organisasjoner. Med sin unike bakgrunn fra teateret, PR-bransjen, undervisning og coaching lager han programmer og scenarioer som skaper innsikt, motivasjon og vilje til endring. 

Einar jobber særlig med å trene mennesker i kommunikasjons- og relasjonsferdigheter. I disse prosessene har metodikk fra teateret vært en essensiell del. 

Einar er svært opptatt av hva som skaper god og dårlig kommunikasjon mennesker imellomog har med seg en ro og varme, og en egen evne til å stille de spørsmålene som kan gi nye perspektiver og løse opp i fastlåste situasjoner og mønstre.

es@scandlead.no
+47 99 02 66 69

Bilde1.png

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no