Personvernerklæring

 

PERSONVERNERKLÆRING
En beskrivelse av hvordan Scandinavian Leadership Consulting AS samler inn og
bruker personopplysninger.
 
BEHANDLINGSANSVARLIG
Scandinavian Leadership Consulting AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger for:
 

  • ansatte

  • brukere av våre digitale spørreundersøkelser

  • kunder, leverandører og samarbeidspartnere

(Kontaktinformasjon nederst på siden).
 
DATABEHANDLERE
Scandinavian Leadership Consulting AS har flere databehandlere:
 

  • Microsoft for Office365 for kontorstøtte-verktøy. E-poster, kalender- og kontaktinformasjon lagres i skyen i Office365.

  • Confirmit for innsamling og rapportering av spørreundersøkelser

  • Conta faktura for fakturering

 
Scandinavian Leadership Consulting AS, ved daglig leder, er databehandler for evt. personopplysninger.
 
GENERELT OM VÅRE SPØRREUNDERSØKELSER
Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er
anonym, konfidensiell eller ikke. Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke
Scandinavian Leadership Consulting samle inn noe informasjon som kan kobles til den
som besvarer undersøkelsen. Anonyme data fra undersøkelsene kan bli gjenstand for
forskning og normering og vil derfor bli lagret på ubestemt tid. Scandinavian
Leadership Consulting AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke
opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Data fra undersøkelser er forøvrig regulert av databehandleravtale med den gjeldene kunde. 
 

NETTSTATISTIKK
Scandinavian Leadership Consulting AS bruker ikke noen form for verktøy for å
analysere trafikken på hjemmesidene.
 
COOKIES
Scandinavian Leadership Consulting AS bruker ikke cookies på sine hjemmesider.
 
RETTIGHETER
Alle som er registrert i et av Scandinavian Leadership Consulting AS´ systemer har rett
på innsyn i egne opplysninger. Den registrerte har også rett til å be om at uriktige
og ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller evt. supplert. Den registrerte har
videre rett til å protestere mot behandling, samt rett til dataportabilitet. Den
registrerte har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom behandlingen av
personopplysninger er basert på samtykke, kan samtykke til enhver tid trekkes
tilbake ved å kontakte behandlingsansvarlig. 

Rettmessige krav fra den registrerte skal besvares så raskt som mulig, men senest innen 30 dager.
 
KONTAKTINFORMASJON
Behandlingsansvarlig:
Scandinavian Leadership Consulting AS
Gunnar Nordli
E-post: gn@scandlead.no
Telefon: +47 90 98 23 27
Postadresse: Kristinelundveien 6 0268 Oslo
Org. nr. 914246202

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no