SIMULERINGER OG SPILL UTVIKLER

 EFFEKTIVT PÅ EN MORSOM MÅTE

DIGITAL UTVIKLING

SLC samarbeider med Attensi som er verdensledende på
læring basert på virtuell realitet. Simuleringene Attensi skaper er virkelighetsnære og engasjerer folk
til å ta til seg ny kunnskap på en helt annen måte enn gjennom lesing, forelesninger, samlinger eller
rollespill. Sammen tilbyr SLC og Attensi spill og simuleringer innen organisasjons- og lederutvikling.
Vi bruker simuleringene til å formidle den kunnskap og modeller som organisasjonen trenger.

Dette inkluderer blant annet virksomhetens strategi, verdier, lederprinsipper, performance management,
HMS, kvalitet, trening i samtaler og coaching. Våre digitale metoder gjør opplæring og trening både
mer effektiv og engasjerende.

 

Et digitalt lederutviklingsprogram kan redusere kostnaden for en virksomhet med 20%, samtidig
som læringen blir bedre og morsommere.


Det brukes mye penger på lederutvikling og en anerkjent rapport 1 spår 15% årlig økning frem mot
2022.

Kritikken om at lederutvikling gir lite avkastning er nå tilbakevist 2 . Nye skreddersydde programmer
treffer bedre enn generiske eksterne kurs. Men metodene har ikke utviklet seg nevneverdig.
Lederutviklingsfeltet er modent for endring og utvikling.

Læringsspill døgnet rundt
Spillbasert læring er på full fart inn i arbeidslivet. Alle som jobber på den nye terminalen på Oslo
Lufthavn Gardemoen kunne bygget ut og inn før den åpnet. De hadde lært alt i en simulert
spillverden der de fikk poeng for å hjelpe reisende med alle mulige problemer.


Vi er inne i en tidlig fase der virksomheter prøver ut enkelte spill. Responsen er overveldende positiv.
Forskningen viser lovende læringseffekter. Spillene er så morsomme at den tyngste bruken foregår
mellom 20.00 og 22.00. Poeng, bonuser, animasjoner, lydeffekter og konkurranse med kolleger,

i et fordomsfritt miljø, motiverer til repetisjon som gjør at læringen sitter.


Case
For at spill skal ha god effekt i lederutviklingsprogram bør virksomheter bruke en portefølje av spill
og andre digitale elementer. Vi jobber med et case med et flerårig utviklingsprogram for flere
hundre lederer. Det inkluderer tre spill, en coaching-bott og en styringsportal der deltageren styrer
hele sitt program med oppgaver, 360-evalueringer, ledersamtaler osv.


Spillene handler om de ledertemaer som er viktigst for virksomheten: strategi, mål, resultater, og
kommunikasjon. Spillerne får spørsmål i virkelighetsnære simuleringer, på samme måte som en pilot
lærer å fly i simulator.


Bott erstatter coach
Coachbott’en erstatter langt på vei den menneskelige coachen, som er en av de største kostnadene i
lederutviklingsprogrammet. I kombinasjon med styringsportalen, driver coachbott’en læringen
fremover. Bott’en legger oppgaver til handlingslister ut fra deltakernes svar, og oversender maler pr
epost.


Bott’en påvirker lederen på mange måter. Siden den er digital, stimulerer den refleksjon på riktig
tidspunkt, når det passer deltageren. Læringsaktiviteter predefineres og presenteres på en ny og
spennende måte. Med en menneskelig coach er verdien gjerne avhengig av kvaliteten i relasjonen.
Bott’en gir ytterst rasjonelle råd, som er lettere å ta til seg og fremmer læring.

Mer moro, mindre kostnader
Det digitale erstatter ikke det menneskelige elementet, forelesninger, læringsgrupper, case osv.

Det beriker ‘blended learning’ miksen av læringsmetoder. Samtidig effektiviseres programmet så
kostnadene kan reduseres med 20%. 55% av besparelsen stammer fra færre konsulenttimer; 45% fra
redusert tidsbruk, reise- og oppholdskostnader.

 

Kombinert med økt læringseffekt og mer moro er grunnlaget nå lagt for digitalisering også av
lederutvikling.

1 Global corporate leadership training market 2018-2022, forskningsrapport publisert av Research
and Markets.

2 Lacerenza, C. N., Reyes, D. L., Marlow, S. L., Joseph, D. L., & Salas, E. (2017). Leadership training
design, delivery, and implementation: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 102(12), 1686-
1718

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no