360 GRADERS LEDERMÅLING

Vi tar utgangspunkt i vårt teoretiske fundament og tilbyr skreddersøm tilpasset bedriftens ledelsesfilosofi
eller som en del av et lederutviklingsprogram.

Analysen måler lederens evne til å skape resultater gjennom sine medarbeidere, og den måler i hvilken
grad lederen evner å være en kulturell arkitekt. Det vil si en leder som har forståelse for
organisasjonskulturens betydning for resultatutviklingen, og som forstår hvilke mekanismer som
opprettholder og utvikler en organisasjons kultur.

Sammen med analysen følger alltid en konsulentfasilitert prosess hvor funn kvalifiseres og kanaliseres i
konstruktive handlinger.

Ikke sjelden har en tilbakemelding til en leder en betydelig teamskapende effekt preget av gjensidig
ansvar for teamets prestasjoner.

Ønsker du å vite mer kan du enten kontakte:

Gunnar Nordli på 90982327

gn@scandlead.no

 

Tina Isnes på 95048613

ti@scandlead.no

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no