MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

Våre medarbeiderundersøkelser baserer seg på vår helhetsmodell utviklet i samarbeid med NHH og
Universitetet i Oslo, og har en prestasjonspsykologisk tilnærming til arbeidsmiljøet.

Vi skreddersyr våre målinger og tar hensyn til virksomhetens informasjonsbehov og prosesser.
En medarbeiderundersøkelse tar «pulsen» på organisasjonen, men er primært er et ledelsesverktøy og
instrument til å fremme medarbeidernes mulighet til å ta ut sitt potensial og yte høye prestasjoner til
beste for seg selv og organisasjonen. Temaer som ofte er inkludert er strategiforståelse, målklarhet,
tydelighet i roller og ansvar, «engagement», kompetansekrav, ledelse og kultur og HMS.

Ønsker du å vite mer kan du enten kontakte:

Gunnar Nordli på 90982327/ gn@scandlead.no eller Tina Isnes på 95048613/ ti@scandlead.no

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no