ORGANISASJONSUTVIKLING
 

En organisasjon er et virkemiddel for å oppnå resultater og gi verdiskapning til beste for kunder, eiere, ansatte og samfunnet forøvrig. Utvikling av organisasjonen må derfor ha som mål å optimalisere prosesser, struktur og virkemåte slik at ansattes kompetanse og virksomhetens konkurransefortrinn kan nyttiggjøres best mulig.


Vi leverer utviklingstiltak både rettet mot forbedring av interne arbeidsprosesser og strukturtilpasninger, samt forbedringer innen samarbeid, klima og konflikthåndtering. Vår organisasjonsutvikling er kjennetegnet ved forretningsnært fokus og samskaping med oppdragsgivers egne nøkkelressurser. 

 

Basert på våre konsulenters lange erfaring, både fra ulike linjelederroller og fra konsulentrollen, finner vi riktig dimensjonerte tiltak for organisasjonsutvikling i tett dialog med kundens ressurspersoner. Vi har ikke faste modeller og elementer vi påtvinger kunden, men bruker det som er nødvendig gitt den aktuelle problemstillingen.

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no