ENDRINGSLEDELSE

Det meste av det vi bistår våre kunder med handler om endring og å utvikle lederes endringskompetanse slik at de kan benytte mer effektive endringsstrategier i utvikling av egen virksomhet. Kompetanse om endring er det våre kunder etterspør mest. Derfor er endringsledelse alltid et tema i våre lederutviklingsprogram. Det er det tema vi holder mest foredrag om, det er det vi snakker mest om i våre coaching samtaler og det er ofte det springende punkt i ledergruppeutvikling.
 

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no