KULTURUTVIKLING

For å nå virksomhetens mål er det viktig å ha en kultur som støtter opp under målene. Utvikling og implementering av ønsket kultur er derfor avgjørende i mange virksomheter. Vi tilbyr et stort utvalg av metoder og teknikker som inkluderer og inspirerer virksomhetens medarbeidere til å leve kulturen og dens verdier i ord og handling.

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no