OMSTILLING OG INTEGRASJON

I omstillings- eller integrasjonsprosesser kan vi ta flere roller:
 

  •  Være strategisk og operativ rådgiver og støtte for øverste leder og ledergruppe.

 

  •  Inngå i integrasjonsteam med ansvar for HR - arbeidsstrømmen.

 

  •  Bistå operativ HR med definisjon av kompetansebehov, kompetansekartlegging, stillingsbeskrivelser, rekruttering  og innplasseringer.

 

  •  Utvikle ønsket kultur. Spesielt i integrasjonsprosesser er kultur ofte en hovedutfordring.

 

 Ledertrening for å bygge tilstrekkelig kompetanse og trygghet hos alle ledere slik at de kan gi sine ansatte i  organisasjonen tilstrekkelig informasjon og støtte i omstillings- ogintegrasjonsprosessen.

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no