EXECUTIVE COACHING

 

Mange ledere finner stor glede og nytte i å ha en ekstern rådgiver og sparringspartner for å utvikle sitt eget lederskap. Vår coaching av ledere skiller seg fra den vanlige definisjonen av coaching. Vi legger elementer av det som ofte kalles Mentoring inn i våre coachingprosesser. Ikke som ekspertsvar, men vi byr på våre og andres erfaringer slik at vi også utfordrer lederens egne tanker og forslag kraftigere enn bare ved å stille spørsmål. Vår erfaring er at dette åpner og konkretiserer muligheter for nye og kloke handlinger og grep.

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no