LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

Med utgangspunkt i virksomhetens mål og strategier utvikler og gjennomfører vi lederutviklingsprogram. Programmene fokuserer på de krav det er viktig å stille til lederne, gitt virksomhetens utfordringer. Målet til programmene er å utvikle atferd som støtter opp om disse kravene. Programmene bidrar til å utvikle en enhetlig ledelseskultur på tvers av ulike enheter og er på den måten også med på å øke ledermobilitet på tvers i virksomheten.

 

KONSEPTUALISERING INTERNE AKADEMI

Det er viktig å nå alle ledere og ansatte, få alle til å spille på samme lag og gå i samme retning mot virksomhetens felles mål.

Vi har lang erfaring med konseptualisering av egne interne akademi, ofte i en skandinavisk eller europeisk kontekst. Det å etablere et internt akademi handler om å tilrettelegge for en god læringsarena internt i bedriften, skape økt kvalitet på bedriftens indre liv, samt bevare, tilføre og utveksle kompetanse. Dette bidrar til en positiv vekst og utvikling på alle nivå, tett på virksomhetens

forretningsagenda. Det bidrar også til trygghet og tillit, samt skaper en sterkere lagånd, mer begeistring og en økt forståelse for felles visjon, strategi og mål.

.

SKILLSCAMPS

Vi tilbyr korte og effektive treningsworkshops, oftest som ledd av et internt tilbud/akademi hos våre kunder. SkillsCampene kan ha tema som:

• Feedback
• Delegering
• Tverkulturell kompetanse
• Time management
• Samtaler
• Cross-cultural Communication

• Mentorskap og lederstøtte

FOREDRAG

Vi blir ofte brukt som foredragsholdere og da gjerne på tema som:

•Endringsledelse

•Endring & Omstilling

•Mentorrollen

•Teamutvikling

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no