LEDERGRUPPEUTVIKLING


Målet med ledergruppeutvikling er å øke ledergruppens evne til å nå virksomhetens mål. Når vi jobber med utvikling av ledergrupper tar vi utgangspunkt i godt dokumentert teori om effektive ledergrupper. Vår tilnærming til utviklingsarbeidet er;1. IDENTIFISERE OG FOKUSERE PÅ KRITISKE ELEMENTER FOR GRUPPENS YTELSE


Ledergruppeutviklingen tar utgangspunkt i virksomhetens mål og resultatkrav. Gruppens forutsetninger og prosesser blir analysert og vi skaper en felles forståelse av nåværende virkelighet i gruppen for deretter å utvikle en plan for å oppnå ønskede resultater. Organisasjonens strategi, verdier, styringsverktøy, målinger og evalueringer inngår som en del av denne prosessen.2. KNYTTE UTVIKLING TIL FORRETNINGSAGENDA

Vi jobber hele tiden med de forretningsmessige mål som den ledende driveren for den enkelte og gruppens utvikling. Viktige temaer i utviklingsprosessen er derfor mål & strategi, roller & ansvar, samarbeid & utvikling, innovasjon & nytenkning, beslutningstaking, endringsledelse, kommunikasjon og medarbeiderutvikling.

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no