ORGANISASJONSANALYSER

Det er ofte hensiktsmessig å gjennomføre en type organisasjonsmåling for å ha et felles grunnlag å diskutere og fatte beslutninger ut i fra.

Vi er opptatt av å designe innholdet i spørreskjemaet slik at det blir mest mulig relevant for våre kunder.

Vi har lang erfaring med skreddersøm, samtidig som vi har vårt teoretiske fundament i bunnen.

Vi gjennomfører flere type målinger, men de mest vanlige er:

- Medarbeiderundersøkelse
- Kunde-/leietakerundersøkelse med bench for eiendomsaktører (eiendomsindeks)
- 360 Graders Ledermåling
- Ledergruppertester

Scandinavian Leadership Consulting AS

• Kristinelundveien 6 • 0268 Oslo
+47 90 20 99 98 • post@scandlead.no